Po kliknięciu ilustracji można zapoznać się z wybranymi wierszami Bohdana Ihora Antonycza w języku oryginalnym oraz ich przekładami na język polski, które zostały wykonane w ramach "Projektu Antonycz" w przez studentów Wydziału  Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

"Przywitanie życia" (1931)

"Trzy pierścienie" (1934)

"Księga Lwa" (1936)


"Rotacje" (1938)

"Zielona Ewangelia" (1938)